Historie

Ontstaan van het koor

Dameskoor Pro Musica bestaat sinds 1977.
Het koor is ontstaan nadat het vroegere koor “Zanglust”, ontstaan in 1958, was opgeheven.
Zanglust was ontstaan in 1958 o.l.v. Jan Diederen en mevr. A. Campo.
Jan Diederen nam contact op met een groepje van 8 dames.
De dames van het eerste uur waren o.a. de dames A Campo. Leny Herings, Ria Janssen, Riet Deguelle en Tiny Gerrits.
Op zoek naar nieuwe leden gingen zij langs de deuren en belden aan waar ze wisten dat er eventuele liefhebbers woonden.
Met een groep van ongeveer 20 dames werd op 4 mei 1977 gestart met het nog naamloze koor o.l.v. Jan Diederen.
De repetities vonden plaats in Zaal Plasier. Sinds 1982 draagt het koor officieel de naam “Dameskoor Pro Musica”. Er werden veel concerten gegeven in de regio onder de enthousiaste leiding van Jan Diederen.
Hij was dirigent van het koor tot 1984. Hij werd opgevolgd door Frans Stalmeier. Deze heeft voor het koor vele arrangementen geschreven.
Hij componeerde o.a. Missa Pro Musica ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het koor.
Zijn vader Piet Stalmeier heeft ook voor Pro Musica diverse H. Missen gecomponeerd. In september 1997 stopt Frans Stalmeier wegens gezondheidsredenen met dirigeren bij Pro Musica.
Hij wordt opgevolgd door Peter Hensgens tot juli 1998. Dan volgt Eva Hermsen van juli 1998 tot juli 2001.
Zij wordt opgevolgd door Maurice Wiche van september 2001 t/m september 2008. Op het ogenblik staat het koor onder leiding van Jan Zaad.
Jan Zaad componeerde voor het koor de Missa Sancta Theresia.

Bij het ontstaan van het koor werd een voorlopig bestuur gevormd onder voorzitterschap van de dames Van Heugen, Bartels werd secretaris en Leny Herings penningmeester.
Over het 1e jaar is niet bekend hoeveel uitvoeringen er geweest zijn.
In oktober 1978 werd een nieuw bestuur gekozen, voorzitter werd mevr. A Campo, Ria Janssen secretaris en Leny Herings penningmeester.

Het koor had echter nog steeds geen naam, daarom werd tijdens de ledenvergadering van 4 december 1980 aan de dames gevraagd suggesties te doen voor een naam voor het koor.
Van mevr. Oertzen kwam het voorstel om het koor Pro Musica te noemen. Deze naam werd officieel in de statuten bekrachtigd.

In 1988 is Wilma Veltrop gevraagd als beschermvrouw van Pro Musica. In juni 2016 werd een concertreis gemaakt naar Trier.


© Pro Musica links AVG